• انواع عملیات هوانوردی

    کن نیوز|مقررات هوانوردی در مقررات بین المللی از جمله EASA Part M انواع عملیات وسیله پرنده را اینگونه توضیح داده است: عملیات وسیله پرنده به دو دسته COM (بازرگانی) و NON COM (غیر بازرگانی) تقسیم می شود. عملیات COM به عملیاتی گفته می شود که در ازای دریافت پول یا چیز با ارزش انجام شود […]
    • ۲ سال پیش
    • 0