• جنگ نفتکش ها

    نیمه خرداد ۱۳۶۳ بود, اوج جنگ نفت و نفتکش ها, اوج جنگ یکطرفه ایران در مقابل کشورهای عربی و غربی, فانتومهای پایگاه بوشهر میرفتند تا در نبردی نابرابر …… – با حمله به منافع عربستان در منطقه خلیج فارس پاسخی داده باشند به دخالتهای عربستان در جنگ, مدتها میشد که عربستان خرمگس معرکه شده بود, […]
    • ۳ سال پیش
    • 0
صفحه 5 از 5«12345