فاز های مختلف تقرب به هنگام فرود را بشناسید

  • توسط
  • ۴ ماه پیش
  • 0

 

فاز های مختلف تقرب به هنگام فرود را بشناسید.

🔺به طور کلی دستورالعمل تقرب به خلبانان اجازه میدهد تا در هنگامی که با قصد فرود به فرودگاهی نزدیک میشوند، به طور ایمن کاهش ارتفاع دهند و همچنین باعث میشود که هواپیما فاصله ی خود را از موانع موجود روی زمین به اندازه ی کافی حفظ نماید و در نهایت در مرحله ی آخر به طور مناسب با باند فرودگاه هم تراز(Align) شود.

🔸تقرب دارای ۵ بخش میباشد که ۲ بخش آن را در این پست و ۳ بخش دیگر آن را در پست های آینده توضیح خواهیم داد.

🔻یک)Feeder route: اولین بخش انجام تقرب Feeder route میباشد که به آن نیز Approach transitions گفته میشود. این بخش از لحاظ فنی به عنوان بخش های تقرب در نظر گرفته نمیشود، اما از آنجاییکه بخش جدانشدنی از دستورالعمل های تقرب میباشد، لذا به عنوان بخش اول تقرب به حساب می آید.

🔹فیدر روت ها مسیر هایی هستند که مسیر های اصلی(Enroute) را به Initial approach fix وصل میکنند.فیدر روت ها در چارتها دارای جهت، طول مسیر و حداقل ارتفاع مجاز پروازی میباشند. به عبارتی، فیدر روت ها هواپیما را از مسیر اصلی خارج کرده و به IAF که نقطه ی آغازین بخش دوم است هدایت میکنند.

🔸دو)Initial approach segment: این بخش از نقطه ی Intial approach fix آغاز و در نقطه ی Intermediate fix که نقطه ی آغازین بخش سوم میباشد به پایان میرسد. هدف از این بخش ایجاد متدی میباشد جهت تنظیم مسیر هواپیما با مسیر اصلی تقرب. به عبارتی هواپیما را وارد مسیر اصلی تقرب میکند.

☑️در چارتها این بخش دارای جهت پروازی، طول مسیر و حداقل ارتفاع پروازی میباشد. سرعت هواپیما و وضعیت چرخ ها و فلپ ها در این بخش بستگی به فاصله ی هواپیما تا فرودگاه مقصد و همچنین میزان کاهش ارتفاع مورد نیاز دارد.

🔘در این بخش هواپیما حداقل ۳۰۰ متر(۱۰۰۰پا) از موانع روی زمین فاصله خواهد داشت.

منبع: Instrument Commercial Jeppesen

 

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *